Вітаємо в АТ Полтава-Банк
РОЗДІЛИ

Кредитування фізичних осіб

До уваги потенційного позичальника !  

Переваги кредитування в АТ “Полтава-банк”:

 1. Сплата відсотків від залишку кредиту
 2. Можливість дострокового погашення кредиту без комісій
 3. Індивідуальний підхід до кожного клієнта
 4. Кредити у готівковій та безготівковій формі
 5. Різноманітні програми кредитування
 6. Розвинута мережа відділень

При укладанні Договору про споживчий кредит, договорів забезпечення повернення кредиту використовуються типові форми договорів Банку. Затверджені типові форми  є обов’язковими для використання в роботі всіма структурними підрозділами Банку, пов’язаними з проведенням кредитних операцій фізичних осіб.

До укладення Договору про споживчий кредит Банк надає Клієнту інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту. Зазначена інформація безоплатно надається Банком Клієнту за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту) у письмовій формі із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності.

ТАРИФНІ СТАВКИ ЗА ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Назва операції Тариф
1. Переказ кредитних коштів в національній валюті:

– на придбання авто, нерухомості або на споживчі потреби під заставу авто, нерухомості; на споживчі потреби під поруку, заставу майнових прав на депозит,

 

в тому числі у разі збільшення суми кредиту, загального ліміту кредитування

 

2,0 % від суми кредиту до 750 000,00 грн.

1,0 % від суми кредиту від 750 000,01 грн.

2,0 % від суми збільшення (до 750 000,00 грн.)

1,0 % від суми збільшення (від 750 000,01 грн.)

2. Виплата кредитних коштів готівкою:

– на придбання авто, нерухомості або на споживчі потреби під заставу авто, нерухомості; на споживчі потреби під поруку, заставу майнових прав на депозит,

 

в тому числі у разі збільшення суми кредиту, загального ліміту кредитування

 

 

– на споживчі потреби під заставу виробів з ДМ

 

2,0 % від суми кредиту до 750 000,00 грн.

1,0 % від суми кредиту від 750 000,01 грн.

2,0 % від суми збільшення (до 750 000,00 грн.)

1,0 % від суми збільшення (від 750 000,01 грн.)

0,7% від суми кредиту

3. Плата за внесення записів до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, в т.ч.

– за внесення запису;

– за внесення змін;

– за витяг

 

 

120,00 грн., в т.ч. ПДВ

120,00 грн., в т.ч. ПДВ

120,00 грн., в т.ч. ПДВ

4. За страхування фінансового ризику неповернення кредиту та відсотків по ньому 3% від загальної суми кредиту з відсотками за весь період
5. За оформлення документів під час обслуговування позикових рахунків під заставу/іпотеку з ініціативи клієнта (продовження терміну дії кредиту; зміна відсоткової ставки; зміна графіку погашення кредиту, заміна предмета застави) 500,00 грн. за кожну зміну
6. Видача дубліката кредитного договору, договору поруки, договору застави у випадку втрати 100,00 грн.
7. Видача довідки на фірмовому бланку про кредитну заборгованість  фізичної особи (чи відсутність) 100,00 грн.
8. Видача довідки про сплату кредиту та нарахованих відсотків за період (для надання контролюючим органам), включаючи надання підтверджуючих документів по нарахуванню (меморіальні ордери) 200 грн.

 

Примітки:

 1. Банк залишає за собою право змінювати тарифи і розширювати перелік з встановленням нових комісій.

Суб’єкт оціночної діяльності повинен відповідати одночасно таким критеріям:

– банк отримав інформацію про суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, що виконують оцінку в його складі, розміщену на веб-сайті Фонду державного майна України (адреса сайта – http://www.spfu.gov.ua/), про:

– уключення суб’єкта оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

– наявність у суб’єкта оціночної діяльності чинного сертифіката за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;

– досвід практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п’ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;

– досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі суб’єкта оціночної діяльності, не менше ніж два роки, з яких не менше ніж один рік за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;

– відсутність упродовж трьох останніх років, що передують даті, на яку здійснюється оцінка кредитного ризику, інформації про суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку в його складі, щодо порушень нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; фактів порушень обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензій на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

– банк за запитом отримав інформацію від Національного банку про те, що в Національному банку немає інформації про рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Така інформація актуалізується банком не рідше одного разу на шість місяців.

Перелік страхових компаній, акредитованих в АТ «Полтава-банк» станом на 01 січня 2020 року

Найменування Страховика Код ЄДРПОУ Юридична адреса Контактні телефони
ТДВ “Страхова компанія “Ю.Ес.Ай.” 32404600 04210, Україна, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду 4, корпус 6а, 2поверх (044) 482-10-00
ПАТ “Українська пожежно-страхова компанія” 20602681  04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 40 (044) 463-64-21
Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “УНІКА” 20033533 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А (044) 225-60-00
ТДВ “Страхова компанія “Кредо” 13622789 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 34 (061) 289-90-63
Публічне акціонерне товариство “Страхова компанія “Універсальна” 20113829 01030, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9 (044) 281-61-50

Відкриття кредитних лімітів (овердрафтів) на пластикову карту співробітникам підприємств, які отримують заробітну плату через

АТ «Полтава-банк»

Сума кредиту Річна ставка (фіксована) Термін

кредитування

Графік погашення
До 3-х чистих заробітних плат 30% 12 місяців З графіком погашення рівними частинами або

З погашенням основної суми боргу до 1 чистої заробітної плати, яка лонгується без зменшення ліміту на наступний період

 

Обов’язкові умови:

–     отримання заробітної плати на картковий рахунок;

 • вік позичальника від 21 року до пенсійного віку.

 

КРЕДИТНА ЛІНІЯ / ОВЕРДРАФТ НА ЗАРПЛАТНІ КАРТКОВІ РАХУНКИ  1-н ОКЛАД

Кредити надаються працівникам на зарплатні карткові рахунки установ та організацій, які стабільно обслуговуються в банку. В забезпечення може додатково надаватися за вимогою банка порука фізичної особи.

Річна ставка

(фіксована)

Розмір кредитної лінії Термін

кредитування

26% 1 оклад до 12 місяців  з погашенням основної суми боргу в кінці терміну

 

Обов’язкові умови:

 • отримання заробітної плати на картковий рахунок;
 • стаж роботи на підприємстві – не менше 6 місяців;
 • вік позичальника від 21 року до пенсійного віку;
 • автолонгація кредитного ліміту на тих же умовах на наступний рік за умови повного погашення зобов»язань до закінчення строку.

 

КРЕДИТНА ЛІНІЯ / ОВЕРДРАФТ НА ПЕНСІЙНІ КАРТКОВІ РАХУНКИ

Кредити надаються пенсіонерам, які отримують пенсію за віком з УПФУ та стабільно обслуговуються в банку. В забезпечення може додатково надаватися за вимогою банка порука фізичної особи.

Річна ставка

(фіксована)

Розмір кредитної лінії Термін

кредитування

26% 1-2 пенсії до 12 місяців

 

Обов’язкові умови:

 • отримання пенсії на картковий рахунок;
 • вік позичальника до 70 років.

 

КРЕДИТНА ЛІНІЯ / ОВЕРДРАФТ НА КАРТКОВІ РАХУНКИ ПІД  ЗАСТАВУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ДЕПОЗИТ

 

Розмір кредиту визначається не більше 70% від суми депозиту.

Під заставу майнових прав на депозит в національній та іноземній валюті.

Відсоткова ставка:  ставка по депозиту + процента маржа 7%.

Якщо депозит в іноземній валюті, відсоткова ставка: ставка по депозиту «Стандарт» в гривні на такий же строк розміщення + процентна маржа 7%.

Термін кредитування: обмежується строком дії депозитного вкладу, але не менше, ніж 45 днів.

Обтяжується в Державному реєстрі рухомого майна.

 

 

Відкриття кредитних лімітів (овердрафтів) на пластикову карту

 стороннім клієнтам

                      

Сума кредиту Річна ставка (фіксована) Термін

кредитування

Графік погашення
До 3-х чистих заробітних плат (чистих доходів) 42% 12 місяців З графіком погашення рівними частинами

Обов’язкові умови:

– наявність власного ліквідного майна (копія документів)

КРЕДИТУВАННЯ НА ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ НА ПЕРВИННОМУ РИНКУ

Кредити надаються на фінансування будівництва квартири на первинному ринку в національній валюті. В забезпечення Позичальник надає майнові права на нерухомість, яка купується, з подальшим оформленням права власності. В забезпечення може додатково надаватися інше майно (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.

Початковий внесок

за рахунок коштів Позичальника

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

від 30%

18,5%

до 144 місяців

КРЕДИТУВАННЯ НА ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ

НА ПЕРВИННОМУ РИНКУ ЗА АДРЕСАМИ:

Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул.Полтавська, буд.1, буд.3

Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, вул.Кременчуцька, буд.54Б

Початковий внесок

за рахунок коштів Позичальника

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

від 15%

18,5%

до 144 місяців

Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки та щорічна оцінка, страхування предмету іпотеки після введення будинку в експлуатацію та отримання права власності на нерухоме майно – Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ АТ «ПОЛТАВА-БАНК» на придбання нерухомості на вторинному ринку

Кредити надаються на вторинному ринку в національній валюті. В забезпечення Позичальник надає житло, яка купується. В забезпечення може додатково надаватися інше майно (в т.ч. третіх осіб) та\або поручительство.

* ПОЧАТКОВЫЙ ВНЕСОК

за рахунок коштів Позичальника

РІЧНА СТАВКА

ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ

 30%

 19,5%

ДО 144 МІСЯЦІВ

*замість початкового внеску за рахунок коштів позичальника може бути надано додаткове забезпечення вартістю не менше розміру початкового внеску.

Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки, щорічна оцінка та страхування нерухомого майна, що надається в іпотеку.

Кредити надаються під іпотеку житлового нерухомого майна в національній валюті. В забезпечення Позичальник надає:

– нерухоме майно житлового фонду, яке належить Позичальнику або майновому Поручителю на праві власності. В забезпечення може додатково надаватися інше майно (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.

Сума кредиту Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

до 250 000,00 грн. включно 23% до 60 місяців

  Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки, щорічна оцінка та страхування  нерухомого майна, відсутність зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх осіб.

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ АТ «ПОЛТАВА-БАНК» на споживчі потреби під заставу нерухомості

Кредити надаються під іпотеку нерухомого майна в національній валюті. В забезпечення Позичальник надає нерухоме майно нежитлового призначення, яка належить Позичальнику або майновому Поручителю на праві власності.

Сума кредиту

від вартості забезпечення

Річна ставка

(фіксована)

Термін кредитування

90% 18% до 84 місяців

  

Комісії банку за оформлення (сплачуються разово в день отримання кредиту):

2 % від суми кредиту – розрахунково-касове обслуговування.

Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору іпотеки, щорічна оцінка та страхування нерухомого майна, що надається в іпотеку/застави.

 КРЕДИТУВАННЯ НА ПРИДБАННЯ  АВТОТРАНСПОРТУ

НА ПЕРВИННОМУ РИНКУ

Кредити надаються на придбання транспортних засобів в автосалоні в національній валюті. В забезпечення Позичальник надає автотранспорт, яка належить Позичальнику або майновому Поручителю на підставі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу. В забезпечення може додатково надаватися інше майно (в т.ч. третіх осіб) та/або порука.

Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору застави, щорічна оцінка (починаючи з 2-го року) та щорічне страхування автотранспорту (повне КАСКО).

Початковий внесок

за рахунок коштів Позичальника

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

20% 16% до 84 місяців

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ АТ «ПОЛТАВА-БАНК» на споживчі потреби під заставу автотранспорту

Кредити надаються під заставу автомобіля в національній валюті. В забезпечення Позичальник надає автотранспорт, яка належить Позичальнику або майновому Поручителю на підставі права власності.

Сума кредиту

від вартості забезпечення

Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

90% 18% до 84 місяців

* 2 %  від суми кредиту – за касове обслуговування.

* За обтяження в Державному реєстрі рухомого майна

 Обов’язкові умови: нотаріальне оформлення договору застави, щорічна оцінка та страхування автотранспорту (повне КАСКО).

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ АТ «ПОЛТАВА-БАНК» на споживчі потреби під поруку 

Кредити надаються під поруку однієї (у сумі до 25 000,00 грн.) або двох фізичних осіб

( у сумі більше 25 000,00 грн) в національній валюті.

СУМА КРЕДИТУ  

РІЧНА СТАВКА

ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ

 ДО 40 ТИС.ГРН.

30%

ДО 12 МІСЯЦІВ

 ДО 40ТИС.ГРН.

32%

ДО 24 МІСЯЦІВ

 ДО 40ТИС.ГРН.

34%

ДО 36 МІСЯЦІВ

        

Комісії банку за оформлення (сплачуються разово в день отримання кредиту):

2 % від суми кредиту – розрахунково-касове обслуговування;
3% від суми кредиту – страхування фінансового ризику неповернення кредиту (утримується від загальної суми кредиту та нарахованих відсотків за весь період користування кредитом)

Обов’язкові умови: оформлення договору поруки, наявність офіційних джерел отримання доходів Позичальником та Поручителями.

Розмір кредиту визначається не більше 70% від суми депозиту.

Під заставу майнових прав на депозит в національній та іноземній валюті.

Відсоткова ставка:  ставка по депозиту + процента маржа 7%(*).

Якщо депозит в іноземній валюті, відсоткова ставка: ставка по депозиту «Стандарт» в гривні на такий же строк розміщення + процентна маржа 7%(*).

Термін кредитування: обмежується строком дії депозитного вкладу, але не менше, ніж 45 днів.

Обтяжується в Державному реєстрі рухомого майна.

(*) для кредиту в розмірі більше 1 000 000,00 грн. річна ставка по кредиту  14%.

Кредити надаються в національній валюті.

Сума кредиту Річна ставка

(фіксована)

Термін

кредитування

до 40 000,00 грн. включно 48% до 36 місяців

  Обов’язкові умови: наявність власного ліквідного майна (копія документів)

УМОВИ ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОСТІ ЗА СХЕМОЮ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 

         Об’єктом лізингу може виступати нерухоме майно, яке може бути віднесено відповідно до законодавства до основних фондів. Не може бути об’єктом лізингу державне майно; земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці) (відповідно до ст.3 Закону України «Про фінансовий лізинг).

Авансовий платіж Річна ставка (фіксована) Термін  лізингу
10% 20,0% Від 12 до 120 місяців
20% 19,5%
30% 19,0%
40% 18,5%
50% 18,0%
 • Валюта лізингу: сума договору встановлюється в гривні.
 • Авансовий платіж від Лізингоодержувача зараховується як частина лізингових платежів за лізинг відповідного об’єкта.
 • Після сплати всіх лізингових платежів предмет лізингу переходить у власність клієнта.
 • Повне дострокове погашення можливе не раніше, ніж через рік від початку дії договору фінансового лізингу.

УМОВИ ПРИДБАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ ЗА СХЕМОЮ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

          Об’єктом лізингу може виступати рухоме майно, яке може бути віднесено відповідно до законодавства до основних фондів. Строк експлуатації рухомого майна (розраховується від дати випуску автомобіля) на момент оформлення договору лізингу не може перевищувати 7 років для автомобілів іноземного виробництва, та 5 років – для автомобілів вітчизняного виробництва.

Авансовий платіж Річна ставка (фіксована) Термін  лізингу
10% 20,0% + 6% (КАСКО) Від 12 до 60 місяців
20% 19,5% + 6% (КАСКО)
30% 19,0% + 6% (КАСКО)
40% 18,5% + 6% (КАСКО)
50% 18,0% + 6% (КАСКО)
 • Валюта лізингу: сума договору встановлюється в гривні.
 • Авансовий платіж від Лізингоодержувача зараховується як частина лізингових платежів за лізинг відповідного об’єкта.
 • Після сплати всіх лізингових платежів предмет лізингу переходить у власність клієнта.
 • Повне дострокове погашення можливе не раніше, ніж через рік від початку дії договору фінансового лізингу.