Юридичним особам
 ПАТ "Полтава-Банк" виконує широкий перелік активних та пасивних операцій:

 •  кредитне та депозитне обслуговування юридичних осіб;
 •  обслуговування юридичних осіб у іноземній валюті;
 •  операції з цінними паперами та борговими зобов'язаннями;
 •  розробка та супровід інвестиційних проектів, бізнес-планів;
 •  розрахунково-касовое обслуговування:
 •  відкриття рахунків у національній валюті;
 •  операції з грошовими переказами;
 •  проведення безготівкових розрахунків;
 •  розрахунки по електронній системі «Клієнт-банк».
 •  послуги служби інкасації та доставки клієнтам грошових коштів, цінностей;
 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

 

Тарифний пакет "Базовий" для юридичних осіб

Тарифний пакет "Базовий" для приватних підприємців

Договір
про відкриття рахунків у цінних паперах власників

Договір
про обслуговування рахунку в цінних паперах

Тарифи Депозитарної установи ПАТ «Полтава-банк»
Юридичні особи

Тарифи Депозитарної установи ПАТ «Полтава-банк» на депозитарні операції з цінними паперами 

 

 

 

   Завдяки створенню сприятливих умов для обслуговування рахунків підприємств та організацій у національній та іноземній валютах, забезпеченню їх тимчасово необхідними обіговими коштами, підтримці реалізації інвестиційних програм ПАТ "Полтава-Банк" значно розширив коло своїх клієнтів у всіх галузях виробництва.