Пластикові картки для юр осіб

   Для юридичної особи – підприємства поповнення картрахунку можливо тільки шляхом переказу коштів зі свого клієнтського рахунку.  

  

Корпоративна карта дає змогу її держателю, або довіреним особам проводити операції за рахунок коштів, що обліковуються на картковому рахунку власника картки.
   Корпоративна пластикова картка  є також еквівалентом чекової книжки, але зручність її полягає в тому, що вона набагато скорочує час при отриманні готівки для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України. Більш того, один корпоративний рахунок передбачає відкриття декілька платіжних карт, які прив'язуються до цього рахунку. Використання корпоративної картки можливо також для здійснення розрахунків у безготівковій формі, пов'язаних зі статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України.

   Зарахування або поповнення коштів на картрахунки фізичних осіб-підприємців може виконуватися за рахунок унесення готівкових коштів через касу свого або іншого банку, шляхом переказу коштів з інших поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням.