Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  станом на 12.12.2018 р. 

АТ «Полтава-банк»

 

 

Відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на 12.12.2018 р. - дату складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ “Полтава-банк”, отриманого Банком від ПАТ «Національний депозитарій України» 13.12.2018 р. загальна кількість акцій складає 758 125 000 (сімсот п’ятдесят вісім мільйонів сто двадцять п’ять тисяч) штук, у тому числі: 757 875 000 (сімсот п’ятдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій та 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук привілейованих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій складає 752 273 894 (сімсот п’ятдесят два мільйони двісті сімдесят три тисячі вісімсот дев`яносто чотири) штук, у тому числі: 752 177 894 (сімсот п’ятдесят два мільйони сто сімдесят сім тисяч сімсот дев`яносто чотири) штук  голосуючих простих іменних акцій та 96 000 (дев’яносто шість тисяч) штук голосуючих привілейованих іменних акцій.

                                                                          

АТ «Полтава-банк»