Особливості обліку операцій із застосуванням електронного платіжного засобу
Операції здійснені на власному термінальному обладнанні ПАТ «Полтава банк» із застосуванням емітованих ПАТ «Полтава банк» ЕПЗ обліковуються на карткових рахунках та в балансі Банку наступного робочого банківського дня враховуючи режим роботи термінального обладнання (період закриття в Процесинговому центрі). Банк вважає даний день днем надходження до Банку грошових коштів та/або днем повернення заборгованості 

Операції виконані на термінальному обладнанні інших банків (включаючи інтернет платежі та інше) обліковуються на карткових рахунках та в балансі Банку в день виставлення клірингу. Банк вважає даний день днем надходження до Банку грошових коштів та/або днем повернення заборгованості