Протокол лічильної комісії 10 квітня 2014 р.

про  результати  голосування  на  загальних  зборах  акціонерів

Публічного  акціонерного  товариства  “Полтава – банк”

 

м. Полтава, вул. Паризької  Комуни, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                    зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава-банк)                

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

  1. Затвердження  результатів голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

Голосували за порядок денний :            за         - одноголосно;

                                                                   проти  - немає.

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:

  

З питання № 2:Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2013 р. та  їх  визначення  на 2014 р. Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту”.

        Проект рішення: Звiт голови правління про виконання основних  напрямів діяльності Банку  в 2013 роцi та основні напрями  діяльності  Банку  на 2014 рiк   затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               -

         -

“УТРИМАВСЯ”

               -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 3: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  Наглядової  ради Банку”.

        Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               - 

          -

“УТРИМАВСЯ”

               -

          -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

          -

Рішення прийнято.

 

З питання № 4: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку”.     

        Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               -

          -

“УТРИМАВСЯ”

               -

          -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

          -

Рішення прийнято.

 

З питання № 5: “Затвердження результатів діяльності Банку у 2013 р. та   заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми”.

        Проект рішення: Затвердити  результати  діяльності  Банку  у 2013 р.  та заходи за результатами розгляду висновків  аудиторської фірми.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               -

          -

“УТРИМАВСЯ”

               -

          -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

          -

Рішення прийнято.

 

З питання № 6: “Розподіл прибутку”.   

        Проект рішення: Чистий  прибуток  Банку за 2013 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів – 30 144 387 грн. 71 коп. направити:

-   в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 508 000 грн. 00 коп.;

-   на збільшення капіталу Банку (рахунок 5030) – нерозподілені прибутки минулих років –

28 636 387 грн. 71 коп.

 

                       Варіант голосування:

     Кількість

     Голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 382

    99,9999

“ПРОТИ”

                   205

      0,0001

“УТРИМАВСЯ”

              -

            -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

              -

            -

Рішення прийнято.

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А.,  яка запропонувала затвердити результати голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

                                       Голосували :   за              - одноголосно;

                                                                проти       - немає.

 

         

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова