Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #6
  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА
  ПАТ “ПОЛТАВА-БАНК”  

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення.
  Згідно наказів № 598 та № 599 від 26.02.2013 р. у зв’язку із погодженням Національним банком України та на виконання рішень наглядової ради Банку (протоколи № 30 від 17.10.2012 р. та № 33 від 23.10.2012 р.) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:
Звільнено:
  1. Т.в.о. голови правління – Гофман Вячеслав Вітеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді з 23.10.2012 р. Звільнено з посади наказом № 599 від 26.02.2013 р. та на виконання рішення наглядової ради Банку від 17.10.2012 р. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 9,594881 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено:
1. Голова правління Банку – Переверзев Віталій Станіславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду згідно рішення наглядової ради Банку від 23.10.2012 р., заступив на посаду згідно наказу № 598 від 26.02.2013 р., терміном, на який обрано правління ПАТ “Полтава-банк”, до 10.04.2015 року. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. До призначення займав посаду керуючого філією ПАТ “Полтава-банк” у м. Києві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління __________________ В.C. Переверзев  
  27.02.2013 р.