Протокол лічильної комісії 23 жовтня 2012 р.

про результати голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

 

23 жовтня 2012 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  


Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.

  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані позачерговими Кутова О.О
  загальними зборами 
  акціонерів ПАТ “Полтава-банк”)  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження результатів голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.Більш детальна інформація в файлі за посилянням>>