Протокол лічильної комісії 10 квітня 2012 р.
  про результати голосування на Загальних зборах акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

10 квітня 2012 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  


Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.

  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними        Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава-банк”)  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження результатів голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.

Більш детальна інформація в файлі за посилянням>>