Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк"
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк».
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення.
  Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтава-банк», які відбулись 10.04.2012 р. (протокол № 1 від 10.04.2012 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 11 від 10.04.2012 р.) та згідно Статуту Банку відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:
Звільнені:
  1. Голова наглядової ради Банку - Роздорожний Віктор Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 18 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000911 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  2. Член наглядової ради Банку, заступник голови наглядової ради Банку – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 3 роки. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,070970 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  3. Член наглядової ради Банку – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 9 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,837462 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  4. Член наглядової ради Банку - Носенко Надія Володимирівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 3 роки. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,288396 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  5. Член наглядової ради Банку, секретар наглядової ради Банку – Зобніна Світлана Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 5 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,003121 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  6. Голова правління Банку – Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 18 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,200655 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  7. Член правління Банку, перший заступник голови правління – Гофман Вячеслав Вітеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 17 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 9,594881 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  8. Член правління Банку, заступник голови правління – Бобилков Олег Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 14 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обирався, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,357056 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  9. Член правління Банку, головний бухгалтер – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 18 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,400774 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  10. Член правління Банку, відповідальний працівник з фінансового моніторингу – Коломацька Надія Василівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 8 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  11. Голова ревізійної комісії Банку – акціонер, юридична особа Приватне підприємство «Полтавапромреконструкція» в особі представника, код за ЄДРПОУ 21053905. Перебувала на посаді 4 роки. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000409 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  12. Член ревізійної комісії Банку – акціонер, юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Венус» в особі представника, код за ЄДРПОУ 13949088. Перебувала на посаді 9 років. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000078 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  13. Член ревізійної комісії Банку – Чирка Любов Костянтинівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 4 роки. Звільнено з посади у зв’язку з закінченням терміну, на який обиралась, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000567 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначені:
  1. Голова наглядової ради Банку – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – заступник голови наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,070970 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  2. Член наглядової ради Банку, заступник голови наглядової ради Банку – Зобніна Світлана Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р., а також рішення наглядової ради Банку (протокол № 11 від 10.04 2012 р.). Попередня посада – член наглядової ради Банку, секретар наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,003121 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  3. Член наглядової ради Банку – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,837462 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  4. Член наглядової ради Банку, секретар наглядової ради Банку – Носенко Надія Володимирівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р., а також рішення наглядової ради Банку (протокол № 11 від 10.04 2012 р.). Попередня посада – член наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,288396 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  5. Член наглядової ради Банку – Ковач Лариса Миколаївна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – заступник завідуючого касою Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000794 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  6. Голова правління Банку – Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – голова правління Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,200655 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  7. Член правління Банку, перший заступник голови правління Банку – Гофман Вячеслав Вітеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член правління, перший заступник голови правління Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 9,594881 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  8. Член правління Банку, заступник голови правління – Бобилков Олег Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член правління, заступник голови правління Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,357056 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  9. Член правління Банку, головний бухгалтер – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член правління, головний бухгалтер Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,400774 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  10. Член правління Банку, відповідальний працівник з фінансового моніторингу – Коломацька Надія Василівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член правління Банку, відповідальний працівник з фінансового моніторингу. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  11. Голова ревізійної комісії Банку – акціонер, юридична особа Приватне підприємство «Полтавапромреконструкція», код за ЄДРПОУ 21053905. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р.. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000409 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  12. Член ревізійної комісії Банку – Некрасов Леонід Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – голова наглядової ради ПАТ КВТФ «Кремтекс». Володіє часткою у статутному капіталі Банку 6,164468 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  13. Член ревізійної комісії Банку – Чирка Любов Костянтинівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів Банку 10.04.2012 р. Попередня посада – член ревізійної комісії Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000567 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління __________________ О.В. Некрасов  
  11.04.2012 р.