Інформації про власників істотної участі в банку

                           Додаток 4

                                                                                                                                                                 до Положення про порядок подання

                                                                                                                                                                 відомостей про структуру власності

Інформація про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2015 року

Найменування банку   Публічне акціонерне  товариство «Полтава-банк»

Поштова адреса  банку  вул. Паризької Комуни, 40-а, м. Полтава, 36020

 

з/п

Учасники банку

Особи, які опосередковано володіють істотною участю

Взаємозв’язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю

 найменування  юридичної  особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

відсоток  у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

Некрасов Олександр Васильович

        45,3651;

( у вищому органі емітента – 45,3764)

 

                       -

 

                          -

2

Некрасов Костянтин Олександрович  

        39,8375;

(у вищому органі емітента – 39,8516)

 

                       -

 

                          -

 

 Схематичне зображення структури власності ПАТ "Полтава-банк">>