Операції з цінними паперами

Image

1. Брокерська діяльність – укладення Банком цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

2. Дилерська діяльність – укладення Банком цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

3. Депозитарна діяльність — надання Банком послуг щодо зберігання цінних паперів, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

4. Авалювання векселів - оформлення Банком авалю за векселем, тобто прийняття зобов`язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов`язаних за векселем осіб у разі неоплати векселя платником у строк або, якщо немає змоги одержати платіж за векселем у строк.

5. Врахування векселів - придбання Банком векселя до настання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом.

6. Інкасування векселів - здійснення Банком за дорученням векселедержателя операції з векселем з метою одержання платежу.

7. Продаж бланків векселів
Бланк векселя:21,00 грн., в т.ч. ПДВ-3,50грн.
Код 09807595
Рах. 364811 в ПАТ “Полтава-банк”, МФО 331489

Держмито: 1,70 грн.
Отримувач: УДКС України у м.Полтаві/22090200 Код ЄДРПОУ 38019510
Рахунок: 31419700016002 в Казначействі України, 
МФО 899998
Призначення платежу: *;101; код ;держмито за бланки векселів;;;

При отриманні бланків векселів особа при собі повинна мати: паспорт, довіреність, копії платіжних доручень.


Відділ фондових цінних паперів та вексельного обігу
Телефон для довідок (0532) 508-249

Відділ депозитарного обслуговування
Телефон для довідок (0532) 563-194