Операції з валютою
РКО фіз осіб

Купівля-продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України  

АТ “Полтава-банк” здійснює купівлю-продаж іноземної валюти, конвертацію однієї іноземної валюти в іншу на міжбанківському валютному ринку України за оптимальними для клієнтів курсами та з мінімальними комісійними.

Image 

Операції з готівковою іноземною валютою

Каси АТ “Полтава-банк” здійснюють наступні операції з готівковою іноземною валютою:

 • купівля у фізичних осіб-резидентів ті нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
 • продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
 • зворотній обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;
 • обмін зношених та пошкоджених банкнот іноземних держав на придатні до обігу;
 • перевірка справжності та платоспроможності банкнот іноземних держав;
 • розмін банкнот іноземних держав.

Перекази фізичних осіб в іноземній валюті

Фізичні особи можуть  здійснити перекази іноземної валюти за поточними неторговельними операціями через широку мережу відділень АT “Полтава-банк”:

 • з відкриттям поточного рахунку в іноземній валюті;
 • без відкриття поточного рахунку;
 • за допомогою міжнародних систем переказів коштів: 
 • Western Union;
 • Welsend.
 • AVERS.

Перекази фізичних осіб здійснюються швидко, якісно та з мінімальними комісійними.


Управління Валютних операцій пропонує наступний перелік послуг для фізичних осіб-клієнтів Полтава-Банк:

п/п

Послуга

Базова ставка

Min

Нарах. ПДВ

Розрахунково-касове обслуговування в іноземній валюті


1.1

Розрахункове обслуговування
1.1.1

1.1.2

Відкриття рахунку юридичним особам

Відкриття рахунку фізичним особам

100 грн.

100 грн.


Без ПДВ

Без ПДВ

1.1.3

Закриття рахунку юридичним особам

Закриття рахунку фізичним особам

100 грн.

0 грн.


Без ПДВ

Без ПДВ

1.1.4

Видача письмових довідок (за одиницю)

 • з архіву про стан рахунку про обороти та залишки (понад 1 рік)

 • про поточний стан рахунку (до 1 року)

 • про наявність розрахункового валютного рахунку

 • з архіву про стан розрахунків за експортними/імпортними контрактами (понад 1 рік)

 • про поточний стан розрахунків за експортними/імпортними контрактами (до 1 року)

 • офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів

 • видача інших інформаційних довідок


200 грн.

150 грн.

100 грн.

300 грн.


200 грн.


150 грн.

150 грн.Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ


Без ПДВ


Без ПДВ

З ПДВ

1.1.5

1.1.5.1


Переказ коштів:

 • за дорученням клієнтів - фізичних осіб


1%


30$


Без ПДВ

1.1.5.2

 • за дорученням клієнтів – юридичних осіб, в разі надання платіжного доручення за системою «Клієнт-банк» :

- Долари США

- Долари США (FULL PAY)- Російський рубль

- Фунт стерлінгів

- Євро, Злотий (та інші валюти) з опцією OUR

- Євро, Злотий (та інші валюти) з опцією SHA0,15%

0,15% + Додатково 35$ по курсу НБУ

0,15%

0,15%

0,2%

0,1%25$

25$+

Додатково 35$

25$

50$

30

25Без ПДВ

Без ПДВ


Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ

1.1.5.2.1

 • В разі надання платіжного доручення юридичною особою на паперових носіях

Додатково 100 грн. до тарифів 1.1.5.2 за кожне платіжне доручення


Без ПДВ


1.1.6

Пошук сум за трасою платежу згідно з листом клієнта та відкликання або внесення змін до платіжного доручення в іноземній валюті після списання коштів з кореспондентського рахунку

Надання:

 • копії кредитового авізо (SWIFT MT 103):

 • в електронному вигляді

 • на паперовому носії

 • Дублікатів розрахунково-касових документів за листом клієнта (за одиницю)

30$ по курсу НБУ +

комісія третіх банків


50 грн.

100 грн.

50 грн.


Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ

Без ПДВ


1.1.7

 • Розгляд банком пакету документів з метою отримання окремого рішення/ліцензії/дозволу для реєстрації (внесення змін до реєстрації) операції в НБУ (обслуговування в АІС «Е-ліміти», АІС «Кредитні договори з нерезидентами»).

 • Перевірка пакету документів за зовнішньо-економічним контрактом, що потребують додаткового вивчення в зв`язку з наявністю індикатора сумнівної валютної операції.

 • Обмін інформацією за розрахунковими операціями при переведенні зовнішньо-економічного договору на обслуговування з АТ «Полтава-банк» до іншого банку на підставі письмового звернення клієнта.

1500 грн.


500 грн.1000 грн.Без ПДВ


Без ПДВБез ПДВ


1.1.8

Плата за пересилку супровідних розрахункових документів у далеке та близьке зарубіжжя

Фактичні витрати

+ 100 грн.


З ПДВ

1.1.9

Супровід документів клієнта, оформлення платіжних доручень

50 грн.


Без ПДВ


1.1.10

Комісія за обсуговування неактивного поточного рахунку (щомісячно)

Неактивним вважається поточний рахунок, по якому протягом 12 місяців та більше не проводяться операції з зарахування та зняття (перерахування) коштів за ініціативою клієнта. Комісія сплачується починаючи з 13-го місяця відсутності активності за рахунком.якщо залишок на рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному поточному рахунку. Комісія не стягується в разі відсутності коштів на поточному рахунку.


50 грн.


Без ПДВ


1.1.11

Обслуговування рахунків за залученими від нерезидентів кредитами/позиками в іноземній валюті:

 • щомісячно500 грн.
Без ПДВ


1.2

Касове обслуговування
1.2.1

 • Видача готівки в іноземній валюті з поточних рахунків


 • Видача з рахунку коштів, що надійшли за міжнародними системами переказів

 

1% від суми


За тарифами системи50 грн.


Без ПДВ


Без ПДВ


1.2.2

Перевірка платіжності банкнот іноземної валюти

1 грн. за 1 банкноту


Без ПДВ


1.2.3

Розмін купюр, обмін банкнот іноземних валют на банкноти іншого зразка.

0,2 % в грн. еквіваленті

50 грн.

Без ПДВ

1.2.4

Приймання на інкасо пошкоджених банкнот іноземних держав

10%

150,00 грн.

Без ПДВ

2

Конверсійні операції


2.1

Купівля іноземної валюти на УМВР:

 • до 30000,00$ чи еквівалент іншої валюти


 • від 30000,01$ до 100000,00$

 • понад 100000,00$0,5% в грн. еквівал. від суми купівлі

0,4%

0,3%
Без ПДВ


Без ПДВ Без ПДВ

 

2.2

Продаж іноземної валюти на УМВР:

 • до 30000,00$ чи еквівалент іншої валюти


 • від 30000,01$ до 100000,00$

 • понад 100000,00$0,5% в грн. еквівал. від суми продажу

0,4%

0,3%
Без ПДВ


Без ПДВ Без ПДВ

 

2.3

Конвертація (обмін) однієї іноземної валюти на іншу


0,5%


Без ПДВ

3

Документарні операції


3.1

Документарні акредитиви
3.1.1

Попереднє авізування

30$ по курсу НБУ


Без ПДВ

3.1.2

Авізування чи передача акредитиву

0,2% по курсу НБУ

50$

Без ПДВ

3.1.3

Відкриття акредитиву:

 • з покриттям

 • без покриття


0,5% по курсу НБУ

за дод. Угодою


100$Без ПДВ

Без ПДВ

3.1.4

Підтвердження акредитиву

0,4% по курсу НБУ

100$

Без ПДВ

3.1.5

Зміна умов акредитиву (крім терміну і суми),

обробка документів з розбіжностями

50$ (за кожне)

по курсу НБУ


Без ПДВ

3.1.6

Зміна терміну і суми

0,5%

50$

Без ПДВ

3.1.7

Ануляція акредитиву чи відмова від його виконання

50$ по курсу НБУ


Без ПДВ

3.1.8

Прийом, перевірка та відправка документів

0,2% по курсу НБУ

75$

Без ПДВ

3.1.9

Платіж за відкритим акредитивом

0,2% по курсу НБУ

50$

Без ПДВ

3.1.10

Аналіз умов акредитивів, що авізуються

АТ “Полтава-Банк” за вимогою клієнтів

100$ по курсу НБУ


Без ПДВ

3.2

Документарне інкасо
3.2.1

Прийом, перевірка та відправка документів на інкасо

0,3% по курсу НБУ

100$

Без ПДВ

3.2.2

Зміна умов інкасового доручення

50$ (за кожне)

по курсу НБУ


Без ПДВ

3.2.3

Повернення несплачених документів

50$ по курсу НБУ


Без ПДВ

3.2.4

Видача документів проти платежу та/або акцепту

0,4% по курсу НБУ

100$

Без ПДВ

3.2.5

Видача документів без платежу та/або акцепту

0,2% по курсу НБУ

100$

Без ПДВ