Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #26 Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #26
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #26 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                          про виникнення особливої інформації емітента АТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.1.    Повне найменування емітента: Акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2.    Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3.    Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4.    Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5.    Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6.    Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

http://www. poltavabank.com.

1.7.    Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

      Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “Полтава-банк” (далі - Банк), які відбулись 18.12.2018 р. (протокол № 2 від 18.12.2018 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 63 від 18.12.2018 р.) у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:

Достроково припинено повноваження:

      1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 87.0309 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р., 6 років 1 місяць.

     2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.,

9 років 1 місяць.

     3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Розмір пакету акцій 0,3727 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена наглядової ради, секретаря наглядової ради Банку з 09.02.2017 р. по 18.12.2018 р., 1 рік 10 місяців.

     4. Незалежний директор наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р., 2 роки 10 місяців.

     5. Незалежний директор наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Достроково припинено повноваження у зв’язку з приведенням складу наглядової ради Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р., 2 роки 10 місяців.

Обрано:

1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол № 63 вiд 18.12.2018 р.).

Розмiр пакету акцiй 87.0309 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi ця особа обiймала за останнi 5 рокiв: голова наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол № 63 вiд 18.12.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала  за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів АТ “Полтава-банк” з 01.02.1996 р. по 13.07.2015 р; заступник голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 18.12.2018 р.

3. Незалежний директор, секретар наглядової ради – Щербаков Володимир Костянтинович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 18.12.2018 р. (протокол 63 вiд 18.12.2018 р.). Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Посади, які особа обіймала за останні 5 років: Начальник відділу банківського нагляду Управління НБУ в Полтавській обл. з 22.12.2009 р. по 07.04.2015 р., Головний економіст відділу фінансового моніторингу східного регіону Департаменту фінансового моніторингу Управління НБУ в Полтавській обл. з 08.04.2015 р. по 12.11.2015 р., Спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності «Скороходівська селищна рада» з 01.11.2016 р. по 10.02.2017 р., Фізична особа-підприємець з 10.02.2017 р. по 18.12.2018 р.

4. Незалежний директор наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: з 22.10.2004 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р.

5. Незалежний директор наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку 18.12.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керуючий відділення № 26 АТ “Полтава-банк” з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р.; з 26.11.2013 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 18.12.2018 р.

                                                       

 

                                                                      III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             19.12.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>