Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #19 Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #19
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #19 Надрукувати

                                            ПОВІДОМЛЕННЯ

           про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.1.   Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2.   Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3.   Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4.   Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5.   Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7.   Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

01 лютого 2018 р. наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 10 вiд 01.02.2018 р.) було прийнято рiшення про змiну посадових осiб, а саме:

- призначено членом правління ПАТ “Полтава-банк” Тютюнника Вячеслава Васильовичат.в.о. начальника служби фінансового моніторингу ПАТ “Полтава-банк” (за посадою) з 01.02.2018 р., терміном на який обрано правління - до 14.04.2018 р., у зв’язку з припиненням повноважень 31.01.2018 р. члена правління, начальника служби фінансового моніторингу Коломацької Н.В. за власним бажанням. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: В Управлінні НБУ в Полтавській області: з 21.07.2008 р. головний економіст відділу банківського нагляду; з 22.07.2013 р. заступник начальника відділу банківського нагляду. В НБУ: з 20.04.2015 р. головний економіст третього відділу інспектування банків Департаменту інспектування банків. В  ПАТ “Полтава-банк”: з 11.03.2016 р. провідний економіст служби фінансового моніторингу; з 01.11.2017 р. заступник начальника служби фінансового моніторингу; з 01.02.2018 р. т.в.о. начальника служби фінансового моніторингу.

                                               III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             02.02.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>