Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #14
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #14 Надрукувати
  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.
  I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.
2. Код за ЄДРПОУ: 09807595.
3. Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.
5. Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків
  голосуючих акцій.  
  II. Текст повідомлення
1. Емiтент ПАТ "Полтава-банк" (код за ЄДРПОУ - 09807595) на пiдставi iнформацiї, отриманої 24.04.2017 р. вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, iнформує про змiни, що вiдбулись на рахунку власника акцiй - "фiзичної особи", якiй належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, пов'язанi з купiвлею акцiй емiтента на позабiржовому ринку, а саме: розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" до змiн складав 319824118 акцiй, або 45.3651 вiдсоток в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: 319790436 простих iменних акцiй (голосуючих) або 45.3764 вiдсотки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй та 33682 привiлейованi iменнi акцiї. Пiсля змiни розмiр пакету акцiй у "фiзичної особи" збiльшився на 286854106 простих iменних акцiй (голосуючих), або на 40.6885 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi акцiй, та на 40.7030 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй i становить 606678224 акцiї, або 86.0536 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: 606644542 простi iменнi акцiї (голосуючи) або 86.0794 вiдсотки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй та 33682 привiлейованi iменнi акцiї.
2. Емiтент ПАТ "Полтава-банк" (код за ЄДРПОУ - 09807595) на пiдставi iнформацiї, отриманої 24.04.2017 р. вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, iнформує про змiни, що вiдбулись на рахунку власника акцiй - "фiзичної особи", якiй належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, пов'язанi з продажем акцiй емiтента на позабiржовому ринку, а саме: розмiр пакету акцiй "фiзичної особи" до змiн складав 280854106 акцiй, або 39.8375 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi акцiй, в тому числi: 280854106 простих iменних акцiй (голосуючих) або 39.8516 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни розмiр пакету акцiй у "фiзичної особи" зменшився на 280854106 простих iменних акцiй (голосуючих), або на 39.8375 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi акцiй, та на 39.8516 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй i становить 0.0000 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi акцiй та 0.0000 вiдсоткiв в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.  
  III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління ____________ В.С. Переверзев 25.04.2017 р.  
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)  
М.П.

 

Відділення


Акційні пропозиції