Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Протокол лічильної комісії №12 9 лютого 2017 р
Протокол лічильної комісії №12 9 лютого 2017 р Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 12
  про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк” 09 лютого 2017 року

09 лютого 2017 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава - банк”)  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.
  (голосування бюлетенем для кумулятивного голосування).

Голосували за порядок денний : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:  
З питання № 13: “Обрання наглядової ради”. 
  Проект рішення: Обрати наглядову раду Банку у наступному складі:
  Варіанти голосування: Кількість кумулятивних  
  голосів
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій 3 347 260 830
“ЗА” в розрізі кандидатів: 
  1. Некрасов Олександр Васильович 669 452 166
  2. Нелюбін Вячеслав Юрійович 669 452 166
  3. Щербак Людмила Іванівна 669 452 166
  4. Вакула Ольга Леонідівна – незалежний член наглядової ради 669 452 166
  5. Котенко Ольга Григорівна – незалежний член наглядової ради 669 452 166
“ПРОТИ” всіх кандидатів -
“УТРИМАВСЯ” по всім кандидатам -
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні -
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А., яка запропонувала затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава - банк” (голосування бюлетенем для кумулятивного голосування).

ВИРІШИЛИ: Затвердити підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем для кумулятивного голосування).

  Голосували : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.
   
  Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

  Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

  О.О. Кутова  

 

Відділення


Акційні пропозиції