Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Протокол №2 реєстрації учасників зборів акціонерів 09.02.2017 р.
Протокол №2 реєстрації учасників зборів акціонерів 09.02.2017 р. Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л № 2  
  засідання реєстраційної комісії по реєстрації учасників річних загальних 
  зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” 09.02.2017 р.
   
м. Полтава 09 лютого 2017 р.

Реєстраційна комісія у складі:
Голова реєстраційної комісії: Срібна С.М.
Члени комісії: Стефанюк О.Г.
  Ковач Л.М.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення кворуму.

  Голосували за порядок денний : “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії Срібну С. М. про визначення кворуму для проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк”. Комісія провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів ПАТ “Полтава-банк”, що призначені на 09 лютого 2017 року за адресою:
м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань.  
Реєстрацію почато: 15 год. 00 хв. Реєстрацію закінчено: 15 год. 55 хв.
  Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери або їх представники, які мають більш як 50 % голосуючих акцій.
  Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які уклали відповідні договори з депозитарною установою, та відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 09 лютого 2017 р. – 673 414 827 штук, 50% від цієї кількості – 336 707 414 голосів. 
Комісія зареєструвала для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”:
  - 10 акціонерів, які володіють 18 688 882 простими акціями, кількість голосуючих акцій – 0;
  - 4 акціонери, які володіють 669 452 166 простими акціями, кількість голосуючих акцій 669 452 166, що складає 99,41 % від кількості акцій для визначення кворуму.

ВИРІШИЛИ: кворум для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава - банк” складає 669 452 166 голоси, або 99,41 %. Загальні збори мають кворум.

  Голосували : “ за ” - одноголосно,
  “ проти ” - немає.

Голова реєстраційної комісії: С.М. Срібна

Члени комісії: О.Г. Стефанюк
   
  Л.М. Ковач  

 

Відділення


Акційні пропозиції