Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Протокол лічильної комысії про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів
Протокол лічильної комысії про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів Надрукувати
   
  П Р О Т О К О Л Л І Ч И Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї № 1
  про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів
  Публічного акціонерного товариства “Полтава – банк”

09 лютого 2016 р. м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, зал засідань  

Присутні : голова лічильної комісії: Хоменко О.В.
  члени лічильної комісії : Гнатченко Н.А.
  (обрані загальними Кутова О.О
  зборами акціонерів
  ПАТ “Полтава-банк”)  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження результатів голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк”.
  (голосування бюлетенем № 2).

Голосували за порядок денний : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.
  
1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:  

З питання № 2: “Обрання секретаря загальних зборів”. 
 Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Носенко Н.В. 
  Варіант голосування: Кількість
  голосів % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах 
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів 
  671 790 372 
  100%
Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні 671 790 372 100%
Варіанти голосування:  
“ЗА” 671 790 372 100%
“ПРОТИ” - -
“УТРИМАВСЯ” - -
Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними - -
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А., яка запропонувала затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 2).

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (голосування бюлетенем № 2).

  Голосували : “за” - одноголосно;
  “проти” - немає.

   

  Голова лічильної комісії: О.В. Хоменко

  Члени лічильної комісії: Н.А. Гнатченко

  О.О. Кутова  

 

Відділення


Акційні пропозиції