Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #9
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #9 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

    Згiдно рiшення наглядової ради Банку (протокол № 25 від 08.06.2015 р.) та згiдно Статуту Банку вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Банку, а саме:
   
  1. Призначено заступником голови правлiння Монастирного Сергія Володимировича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду терміном, на який обрано правління ПАТ Полтава-банк”, до 14.04.2018 р., на пiдставi рiшення наглядової ради Банку, на вакантну посаду, у зв’язку зі збільшенням кількісного складу  правління,  08.06.2015 р. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду заступник голови правління ПАТ Полтава-банк.  Часткою у статутному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,

що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2.  Голова правління   ________________       В.С. Переверзев                              09.06.2015 р.

                                              (підпис)             (ініціали та прізвище керівника)          (дата)  

                                                 М.П.

 

Відділення


Акційні пропозиції