Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Положення про наглядову раду
Положення про наглядову раду Надрукувати

                  До виключної компетенції наглядової ради Банку належить:

 

1.     затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів

     діяльності, визначених загальними зборами акціонерів  Банку;

2.     затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу

     внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

3.     визначення і затвердження стратегії та політики управління  ризиками,

     процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

4.     забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю  Банку  та   

     контролю за її ефективністю;

5.     контроль за ефективністю функціонування системи управління  ризиками;

6.     затвердження плану відновлення діяльності Банку;

7.     визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

8.     визначення кредитної політики Банку;

9.     визначення організаційної структури Банку, у тому числі  підрозділу  

     внутрішнього аудиту;

10.    затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність  структурних

     підрозділів Банку;

11.    призначення і звільнення голови та членів правління Банку, керівника 

     підрозділу внутрішнього аудиту;

12.    здійснення контролю за діяльністю правління Банку, внесення пропозицій щодо        

     її вдосконалення;

13.    визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і

     контроль за його діяльністю;

14.    визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту,

     затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення  розміру

     оплати послуг;

15.    розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка  рекомендацій

     загальним зборам акціонерів Банку для прийняття  рішення щодо нього;

16.    контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком  України та

 

 

     іншими органами державної влади та управління, які в  межах компетенції

     здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та

     аудиторською фірмою, за  результатами проведення зовнішнього аудиту;

 

Завантажити документ>>

 

Відділення


Акційні пропозиції