Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #8
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #8 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

    Згiдно рiшення наглядової ради Банку (протокол № 17 від 14.04.2015 р.) та згiдно Статуту Банку вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Банку, а саме:
    Звiльнено з посади голови правлiння Банку Переверзева Вiталiя Станiславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 2 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обирався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

    Звiльнено з посади першого заступника голови правлiння Банку Гофмана Вячеслава Вiтеславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 21 рiк. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обирався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 9,5949 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Звiльнено з посади заступника голови правлiння Банку Бобилкова Олега Володимировича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 17 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обирався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3571 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Звiльнено з посади члена правлiння Банку головного бухгалтера Банку Щербак Людмилу Iванiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 21 рiк. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обиралась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

  Звiльнено з посади члена правлiння Банку Коломацьку Надiю Василiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 11 рокiв. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обиралась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Звiльнено з посади члена правлiння Банку Вiрченко Марину Юрiївну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 3 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який обиралась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

   Призначено головою правлiння Банку Переверзева Вiталiя Станiславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займав протягом останнiх п’яти рокiв – керуючий фiлiєю ПАТ “Полтава-банк” у м. Києвi. Часткою у статутному капiталi Банку на володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено першим заступником голови правлiння Банку Гофмана Вячеслава Вiтеславовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Протягом останнiх п’яти рокiв iнших посад не займав. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 9,5949 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Призначено заступником голови правлiння Банку Бобилкова Олега Володимировича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Протягом останнiх п’яти рокiв iнших посад не займав. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3571 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено членом правлiння Банку головного бухгалтера Банку Щербак Людмилу Iванiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займала протягом останнiх п’яти рокiв - головний бухгалтер Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,4008 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Призначено членом правлiння Банку Коломацьку Надiю Василiвну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займала протягом останнiх п’яти рокiв - вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу, начальник служби фiнансового монiторингу Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

    Призначено членом правлiння Банку Вiрченко Марину Юрiївну. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 14.04.2015 р. Попереднi посади, якi займала протягом останнiх п’яти рокiв – начальник вiддiлу бюджетування, аналiзу та управлiння ризиками Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,

що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2.  Голова правління   ________________     В.С. Переверзев                             15.04.2015 р.

                                              (підпис)             (ініціали та прізвище керівника)        (дата)  

 

 

Відділення


Акційні пропозиції