Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Протокол лічильної комісії 18 березня 2015 р.
Протокол лічильної комісії 18 березня 2015 р. Надрукувати

       

                                  П Р О Т О К О Л     Л І Ч И Л Ь Н О Ї    К О М І С І Ї   

                      про  результати  голосування  на  загальних  зборах  акціонерів

                            Публічного  акціонерного  товариства  “Полтава – банк”

 

18  березня  2015 р.                                  м. Полтава, вул. Паризької  Комуни, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                    зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава-банк)                

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Затвердження  результатів голосування на  загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

Голосували за порядок денний :            за         - одноголосно;

                                                                   проти  - немає.

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:

  

З питання № 2:Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2014 р. та  їх  визначення  на 2015 р. Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту”.

        Проект рішення: Звiт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку в 2014 роцi та основні напрями  діяльності  Банку на 2015 рiк  затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 3: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  наглядової  ради Банку”.

        Проект рішення: Звіт наглядової ради Банку затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 4: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку”.     

        Проект рішення: Звіт ревізійної комісії Банку затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 5:“Затвердження результатів діяльності Банку у 2014р. та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми”.

        Проект рішення: Затвердити  результати  діяльності  Банку  у 2014 р.  та заходи за результатами розгляду висновків  аудиторської фірми.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 6: “Розподіл прибутку за 2014 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу”.   

        Проект рішення:   Чистий прибуток Банку за 2014 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів  -

34 294 874 грн. 80 коп.  направити:   

    -    в резервний фонд Банку (рахунок 5021) –  1 741 462 грн. 51  коп.;

    -    на збільшення статутного капіталу (рахунок 5004) – 20 713 612 грн. 29 коп.

    -    на виплату дивідендів по простим акціям  (рахунок 3631) –  11 839 800 грн. 00 коп.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

З питання № 7: “Розподіл нерозподіленого прибутку за 2013 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу”.   

        Проект рішення: Нерозподілений прибуток  за 2013 р. у сумі 28 636 387 грн. 71 коп.  направити на збільшення  статутного капіталу.  

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 8: “Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку”.   

        Проект рішення: Збільшити  розмір  статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій (нова номінальна вартість 0,17 грн.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 49 350 000 (сорок дев’ять  мільйонів триста п’ятдесят  тисяч) грн., яка  складається: -  з частини прибутку за 2013 р. у сумі 28 636 387 грн. 71 коп. та частини  прибутку за 2014 р. у сумі 20 713 612 грн. 29 коп.

         З урахуванням  підвищення номінальної вартості акцій  статутний капітал  Банку буде сформовано у  розмірі  119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят  тисяч) грн.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

З питання № 9: “Випуск акцій нової номінальної вартості”.   

        Проект рішення: Затвердити випуск акцій  нової номінальної вартості  - 0,17 грн.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

З питання № 10: “Внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції”.   

        Проект рішення: I. Внести зміни  до  Статуту  Банку  та  затвердити  нову  редакцію Статуту Банку.          Читати в такій редакції  пункт 4.3. Статуту:

         Статутний капітал Банку  становить 119 850 000 (сто дев’ятнадцять  мільйонів вісімсот п’ятдесят   тисяч) гривень, сформований за рахунок грошових коштів  і складається  з 705 000 000 штук акцій (250 000 штук акцій  привілейованих та 704 750 000 штук акцій  простих), номінальна вартість однієї акції  17 (сімнадцять) копійок.

         2.  Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані з приведенням його у відповідність  до вимог чинного законодавства України.

         3. Уповноважити  голову  правління  Переверзева В.С. підписати  нову  редакцію  Статуту.

         4. Підготувати пакет документів  для  погодження  нової редакції Статуту  Банку  та  надати його до   Національного  банку  України   та  для  державної  реєстрації.

        5 . Підготувати  пакет  документів  для  реєстрації  випуску акцій   в Національній  комісії  з цінних паперів та фондового ринку.  

Рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій. 3/4 голосів складає – 451 370 207

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 11 “Внесення змін до Положення про наглядову раду”.   

        Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду у  новій  редакції. Дане Положення  набирає чинності після  державної реєстрації Статуту  у новій редакції.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 12: “Внесення змін до Положення про правління”.   

        Проект рішення: Затвердити Положення про правління  у  новій  редакції. Дане Положення набирає чинності після  державної реєстрації Статуту  у новій редакції.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 13: “Припинення повноважень наглядової ради”.   

        Проект рішення: Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Банку у зв’язку з необхідністю приведення  складу наглядової ради до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

            -

         -

“ПРОТИ”

   601 826 942     

      100%

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 14: “Обрання наглядової ради” (кумулятивне голосування).   

        Проект рішення: У зв’язку з неподанням пропозицій від акціонерів до складу наглядової ради Банку, у визначений чинним законодавством термін, текст  бюлетеня  для кумулятивного голосування  наглядовою радою Банку не затверджувався,  дане питання порядку денного не може бути  розглянуто.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 15: “Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди”.   

 

        Проект рішення: Затвердити  наступні  умови   цивільно-правових  договорів  з  членами  наглядової ради та трудового договору  (контракту) з головою наглядової  ради:  здійснювати  свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку  та Положення про наглядову раду ПАТ Полтава-банк”.   Встановити  розмір їх винагороди.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

 

  601 826 942

 

      100%

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

  601 826 942

      100%

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

   601 826 942

      100%

“ПРОТИ”

            -

         -

“УТРИМАВСЯ”

            -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

            -

         -

Рішення прийнято.

 

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А.,  яка запропонувала затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

                                       Голосували :   за              - одноголосно;

                                                                проти       - немає.

 

         

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова

  

 

                      

 

Відділення


Акційні пропозиції