Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Протокол лічильної комісії 10 квітня 2014 р.
Протокол лічильної комісії 10 квітня 2014 р. Надрукувати

про  результати  голосування  на  загальних  зборах  акціонерів

Публічного  акціонерного  товариства  “Полтава – банк”

 

м. Полтава, вул. Паризької  Комуни, 40-а, зал засідань                                                          

 

Присутні : голова лічильної комісії:       Хоменко О.В.

                   члени лічильної комісії :        Гнатченко Н.А.

                   (обрані загальними                 Кутова О.О

                    зборами акціонерів

                   ПАТ Полтава-банк)                

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

  1. Затвердження  результатів голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

Голосували за порядок денний :            за         - одноголосно;

                                                                   проти  - немає.

 

1. Слухали голову лічильної комісії Хоменка О.В. про результати підрахунку голосів:

  

З питання № 2:Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку  у 2013 р. та  їх  визначення  на 2014 р. Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту”.

        Проект рішення: Звiт голови правління про виконання основних  напрямів діяльності Банку  в 2013 роцi та основні напрями  діяльності  Банку  на 2014 рiк   затвердити.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               -

         -

“УТРИМАВСЯ”

               -

         -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

         -

Рішення прийнято.

 

З питання № 3: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  Наглядової  ради Банку”.

        Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               - 

          -

“УТРИМАВСЯ”

               -

          -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

          -

Рішення прийнято.

 

З питання № 4: “Прийняття рішення  за наслідками розгляду  звіту  ревізійної комісії Банку”.     

        Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               -

          -

“УТРИМАВСЯ”

               -

          -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

          -

Рішення прийнято.

 

З питання № 5: “Затвердження результатів діяльності Банку у 2013 р. та   заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми”.

        Проект рішення: Затвердити  результати  діяльності  Банку  у 2013 р.  та заходи за результатами розгляду висновків  аудиторської фірми.

                       Варіант голосування:

     Кількість

     голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 587

       100

“ПРОТИ”

               -

          -

“УТРИМАВСЯ”

               -

          -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

               -

          -

Рішення прийнято.

 

З питання № 6: “Розподіл прибутку”.   

        Проект рішення: Чистий  прибуток  Банку за 2013 рік який підлягає розподілу загальними зборами акціонерів – 30 144 387 грн. 71 коп. направити:

-   в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 508 000 грн. 00 коп.;

-   на збільшення капіталу Банку (рахунок 5030) – нерозподілені прибутки минулих років –

28 636 387 грн. 71 коп.

 

                       Варіант голосування:

     Кількість

     Голосів

% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

     676 641 587

       100

Кількість голосів, що взяли участь у голосуванні

     676 641 587

       100

Варіанти голосування:

 

 

“ЗА”

     676 641 382

    99,9999

“ПРОТИ”

                   205

      0,0001

“УТРИМАВСЯ”

              -

            -

Кількість голосів у бюлетенях, які визнані недійсними

              -

            -

Рішення прийнято.

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: член лічильної комісії Гнатченко Н.А.,  яка запропонувала затвердити результати голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ Полтава-банк.

 

                                       Голосували :   за              - одноголосно;

                                                                проти       - немає.

 

         

 

    Голова лічильної комісії:                              О.В.  Хоменко

 

    Члени лічильної комісії:                                Н.А.  Гнатченко

 

                                                                              О.О. Кутова

  

 

                      

 

Відділення


Акційні пропозиції