Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Збори аціонерів 2014 рік.
Збори аціонерів 2014 рік. Надрукувати
ПАТ “Полтава-банк” 
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
10 квітня 2014 р. о 16.00 за адресою: м. Полтава, вул. П. Комуни, 40-а, зал засідань.
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 10 квітня 2014 року з 15.00 до 15.55.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2014 р.
  Порядок денний:
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 2. Звіт правління про виконання основних напрямів діяльності Банку у 2013 р. та їх визначення на 2014 р. 
  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Банку.  
 5. Затвердження результатів діяльності Банку у 2013 р. та заходів за результатами розгляду висновків  
  аудиторської фірми.
 6. Розподіл прибутку.
  Основні показники фінансово-господарської діяльності 
  ПАТ “Полтава-банк” (тис. грн.)
  Найменування показника Період
  звітний 2013р. попередній 2012р.
Усього активів 1377952 1338882
Основні засоби 140443 140896
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 52482 38182
Сумарна дебіторська заборгованість 5071 10589
Грошові кошти та їх еквіваленти 250153 365512
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 262319 232174
Статутний капітал 70500 70500
Довгострокові зобов’язання 607787 682543
Поточні зобов’язання 507846 424165
Чистий прибуток (збиток) 30149 17613
Середньорічна кількість акцій (шт.) 704750000 704750000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 884 951
  Ознайомитися з документами, пов’язанимии з порядком денним загальних зборів акціонерів можна у робочі дні за адресою : м. Полтава, вул. П. Комуни, 40-а, щоденно з 8.30 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.  
  Відповідальна особа – Гофман В.В. Довідки за телефоном (05322) 27957.
  Для участі у чергових загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); доручення на право участі у чергових загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).  
  Правління


 

Відділення


Акційні пропозиції