Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #4
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #4 Надрукувати
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення.
  Згідно рішення наглядової ради Банку (протокол № 30 від 17.10.2012 р.) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:
Звільнено:
  1. Голова правління Банку – Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 19 років. Звільнено з посади за власним бажанням 22.10.2012 р. на підставі рішення наглядової ради Банку 17.10.2012 р. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,200655 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено:
  1. Т.в.о. голови правління, член правління Банку, перший заступник голови правління Банку – Гофман Вячеслав Вітеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду з 23.10.2012 р., на підставі рішення наглядової ради Банку 17.10.2012 р., строком до заступлення на посаду нового голови правління ПАТ «Полтава-банк, який буде призначений наглядовою радою. Попередня посада – член правління, перший заступник голови правління Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 9,594881 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління __________________ О.В. Некрасов  
  18.10.2012 р.

 

Відділення


Акційні пропозиції