Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #3
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #3 Надрукувати
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення.
  Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтава-банк», які відбулись 23.10.2012 р. (протокол № 2 від 23.10.2012 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 32 від 23.10.2012 р. та протокол
 № 33 від 23.10.2012 р.) та згідно Статуту Банку відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:
Звільнено:
  1. Голова наглядової ради Банку – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 6 місяців. Звільнено з посади у зв’язку з достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради Банку та одночасним обранням нових членів на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р. та Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,070970 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  2. Член наглядової ради Банку, заступник голови наглядової ради Банку – Зобніна Світлана Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 5 років 6 місяців. Звільнено з посади у зв’язку з достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради Банку та одночасним обранням нових членів на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,003121 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  3. Член наглядової ради Банку – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посаді 9 років 6 місяців. Звільнено з посади у зв’язку з достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради Банку та одночасним обранням нових членів на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,837462 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  4. Член наглядової ради Банку, секретар наглядової ради Банку - Носенко Надія Володимирівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 3 роки 6 місяців. Звільнено з посади у зв’язку з достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради Банку та одночасним обранням нових членів на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,288396 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  5. Член наглядової ради Банку – Ковач Лариса Миколаївна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посаді 6 місяців. Звільнено з посади у зв’язку з достроковим припиненням повноважень членів наглядової ради Банку та одночасним обранням нових членів на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р. та згідно Статуту Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,000794 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначено:
  1. Голова наглядової ради Банку – Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р. Попередня посада – голова правління Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,200655 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  2. Член наглядової ради Банку, заступник голови наглядової ради Банку – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р., а також рішення наглядової ради Банку (протокол № 32 від 23.10 2012 р.). Попередня посада – голова наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,070970 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  3. Член наглядової ради Банку – Некрасов Костянтин Олександрович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р. Попередня посада – член наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 39,837462 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  4. Член наглядової ради Банку – Зобніна Світлана Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р. Попередня посада – член наглядової ради Банку, заступник голови наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,003121 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  5. Член наглядової ради Банку, секретар наглядової ради Банку – Носенко Надія Володимирівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згідно Статуту Банку, на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку 23.10.2012 р., а також рішення наглядової ради Банку (протокол № 32 від 23.10 2012 р.). Попередня посада – член наглядової ради Банку, секретар наглядової ради Банку. Володіє часткою у статутному капіталі Банку 0,288396 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  6. Голова правління Банку – Переверзев Віталій Станіславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду на строк призначення правління ПАТ “Полтава-банк”, до 10.04.2015 року згідно Статуту Банку, на підставі рішення наглядової ради Банку (протокол № 33 від 23.10.2012 р.). Переверзев Віталій Станіславович призначається на посаду голови правління Банку з дати його заступлення на посаду після отримання згоди Національного банку України. Попередня посада – керуючий філією ПАТ “Полтава-банк” у м. Києві. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  
3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Т.в.о. голови правління __________________ В.В. Гофман  
  24.10.2012 р.

 

Відділення


Акційні пропозиції