Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #2
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПАТ "Полтава-банк" #2 Надрукувати
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Полтава-банк”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09807595.
1.4. Місцезнаходження емітента:36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05322) 2-78-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення.
  Згідно рішення наглядової ради Банку (протокол № 16 від 08.06.2012 р.) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:
Призначено:
  1. Член правління Банку – Вірченко Марина Юріївна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду терміном, на який обрано правління ПАТ «Полтава-банк», до 10.04.2015 року на підставі рішення наглядової ради Банку, у зв’язку зі збільшенням кількості членів правління, 08.06.2012 р. Попередня посада – начальник відділу бюджетування, аналізу та управління ризиками. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління __________________ О.В. Некрасов  
  11.06.2012 р.


 

Відділення


Акційні пропозиції