Увійти до Веб-банкінгу АТ Полтава-Банк - Висновок ревізійної комісїї 2011 Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ arrow Інформація АТ arrow Висновок ревізійної комісїї 2011
Висновок ревізійної комісїї 2011 Надрукувати
  Висновок
  ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності 
  ПАТ «Полтава-банк» за 2011 рік


  Ревізійною комісією було розглянуто фінансову звітність банку: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів.
 Здійснено аналіз стану організації бухгалтерського обліку і безготівкових розрахунків в національній валюті на відповідність нормативним актам НБУ.
 Оброблення інформації та перетворення Ії у фінансову та статистичну звітність в системі банку здійснюється автоматизовано з використанням програмного забезпечення.
 Невідповідності даних статистичних звітів даним регістрів бухгалтерського обліку не виявлено.
 Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцій та є забезпеченим відповідним джерелом коштів для своєчасного виконання зобов’язань і розвитку банку.
  Бухгалтерський облік банку відповідає вимогам нормативно-правових актів НБУ та забезпечує належний рівень адекватності внутрішнім положенням.
 Ми підтверджуємо, що представлена інформація дає дійсне та повне уявлення про активи та пасиви банку. Фінансові звіти відображають правдивий та реальний фінансовий стан банку на 01.01.2012р. по результатам операцій проведених у 2011 році.
 Пропонуємо загальними зборами акціонерів затвердити річну фінансову звітність :
- баланс ПАТ Полтава - банк за 2011 рік;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про власний капітал;
  - примітки до звітів.

Голова комісії А.І. Бут

Члени комісії: Л.К. Чирка


З висновком ознайомлені :

Голова правління
ПАТ Полата-банк О.В. Некрасов


Гол. бухгалтер Л.І. Щербак 

Відділення


Акційні пропозиції

З пенсійною карткою від ПАТ Полтава-Банк Ви маєте змогу додатково отримати:

  • Доходи на залишок по картковому рахунку;
  • Оформити спецiальний депозитний вклад “Пенсiйний” за пiдвищеним вiдсотком;
  • Сплачувати комунальнi платежi  без комiсii.

Банк виконує функції виплати пенсій, та грошової допомоги згідно до Договору №72 від 24.12.2007, який було укладено між Банком, Пенсійним фондом України, й Міністерством праці та соціальної політики України.  

Читати далі >>