Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація АТ
Інформація АТ
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року Надрукувати
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року>>
 
Положення про конфлікт інтересів Надрукувати
Положення про конфлікт інтересів >>
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #25 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                                про виникнення особливої інформації емітента АТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну типу акціонерного товариства.

                                                          II. Текст повідомлення

Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне прийнято 14.03.2018 року рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (протокол № 1 вiд 14.03.2018 р.), а саме: вiдповiдно до вимог чинного законодавства України визначити тип товариства – приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 27 квiтня 2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариства "Полтава-банк". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Акцiонерне товариство "Полтава-банк". Згiдно Статуту Акцiонерного товариства "Полтава-банк" (нова редакцiя): Органiзацiйно-правова форма Банку - акцiонерне товариство. Тип - приватне акцiонерне товариство. Мiсцезнаходження Банку: 36000, мiсто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 40-а.                           

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ___________    В.С. Переверзев                             02.05.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 

 
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року Надрукувати

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року>>

 

 

 

 

 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік Надрукувати

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік>>

 

 

 

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 1 - 9 з 128

Відділення


Акційні пропозиції