Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here:Головна arrow Головна arrow Інформація ПАТ
Інформація ПАТ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #24 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                          про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                         I. Загальні відомості

1.        Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

2.        Код за ЄДРПОУ: 09807595.

3.        Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

4.        Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63

5.        Електронна поштова адреса: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

6.        Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com

7.        Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

    Згiдно рiшення наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Полтава-банк” (далі – Банк) (протокол № 25 від 16.04.2018 р.) та згiдно Статуту Банку вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб Банку, а саме:
Звільнено:

1. Голова правлiння - Переверзев Вiталiй Станiславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi  5 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 2. Перший заступник голови правління, член правління - Гофман Вячеслав Вiтеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 24 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 8,9225 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 3. Заступник голови правління, член правління - Бобилков Олег Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 16 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3320 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

4. Заступник голови правління, член правління – Монастирний Сергій Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 3 роки. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. Член правлiння  - Вірстюк  Юрій Ярославович, головний бухгалтер Банку. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi 7 місяців. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6. Член правлiння  - Тютюнник В’ячеслав Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебував на посадi  2 місяці. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначався, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

7. Член правління - Вiрченко Марина Юрiївна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Перебувала на посадi 6 років. Звiльнено з посади у зв’язку з закiнченням термiну, на який призначалась, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. та згiдно Статуту Банку. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено:

1. Голова правлiння - Переверзев Вiталiй Станiславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: голова правлiння Банку.

2. Перший заступник голови правління, член правління - Гофман Вячеслав Вiтеславович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 8,9225 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: перший заступник голови правлiння Банку, член правління Банку.

3. Заступник  голови правління, член правління - Бобилков Олег Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Володiє часткою у статутному капiталi Банку 0,3320 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: заступник голови правлiння Банку, член правління Банку.

4. Заступник  голови правління, член правління - Монастирний  Сергій Володимирович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: заступник голови правлiння Банку, з 08.06.2015 р. член правління Банку.

5. Член правління -  Вірстюк Юрій Ярославович, головний бухгалтер Банку. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять  рокiв: з 26.11.2009 р. головний бухгалтер - начальник управлiння бухгалтерського облiку i контролю Полтавської обласної дирекцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль"; з 26.12.2016 р. керiвник фiнансово-економiчної служби ПП "Прем'єр Сакс; з 14.06.2017 р. провiдний економiст вiддiлу бухгалтерського облiку i контролю за активно-пасивними операцiями з юридичними особами Банку; з 21.08.2017 р. головний бухгалтер Банку; з 28.08.2017 р. член правління Банку.

6. Член правлiння -  Тютюнник В’ячеслав Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала за останнi п’ять рокiв: В Управлінні НБУ в Полтавській області: з 21.07.2008 р. головний економіст відділу банківського нагляду; з 22.07.2013 р. заступник начальника відділу банківського нагляду. В НБУ: з 20.04.2015 р. головний економіст третього відділу інспектування банків Департаменту інспектування банків. В  ПАТ “Полтава-банк”: з  11.03.2016 р. провідний економіст служби фінансового моніторингу; з 01.11.2017 р. заступник начальника служби фінансового моніторингу; з 01.02.2018 р.  т.в.о. начальника служби фінансового моніторингу; з 01.02.2018 р. член правління Банку.

7. Член правлiння - Вiрченко Марина Юрiївна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Призначено на посаду строком на три роки згiдно Статуту Банку, на пiдставi рiшення наглядової ради Банку 16.04.2018 р. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обіймала за останні п’ять рокiв: начальник вiддiлу бюджетування, аналiзу та управлiння ризиками Банку, член правління Банку.

                                                                         III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ___________    В.С. Переверзев                             17.04.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #23 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.1.    Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2.    Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3.    Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4.    Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5.    Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6.    Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7.    Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

      Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Полтава-банк” (далі - Банк), які відбулись 14.03.2018 р. (протокол

№ 1 від 14.03.2018 р.), рішення наглядової ради Банку (протокол № 19 від 14.03.2018 р.) у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Банку, а саме:

Припинено повноваження:

      1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 87.0309 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р.,

5 років 4 місяці.

     2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку,  на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді заступника голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р., 8 років 4 місяці.

     3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку,  на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Розмір пакету акцій 0,3727 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена наглядової ради, секретаря наглядової ради Банку з 09.02.2017 р. по 14.03.2018 р., 1 рік 1 місяць.

     4. Незалежний член наглядової ради – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р., 2 роки 1 місяць.

     5. Незалежний член наглядової ради – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну обрання членів наглядової ради Банку, на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбулись 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді незалежного члена наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р., 2 роки 1 місяць.

Обрано:

1. Голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 14.03.2018 р. (протокол № 19 вiд 14.03.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 87.0309 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi ця особа обiймала за останнi 5 рокiв: голова наглядової ради Банку з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р.

2. Заступник голови наглядової ради – Нелюбін Вячеслав Юрійович. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 14.03.2018 р. (протокол № 19 вiд 14.03.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 0.0660 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала  за останні 5 років: начальник Управління корпоративних фінансів ПАТ “Полтава-банк” з 01.02.1996 р. по 13.07.2015 р; заступник голови наглядової ради Банку з 10.04.2009 р. по 10.04.2012 р., з 23.10.2012 р. по 14.03.2018 р.

3. Член наглядової ради, секретар наглядової ради – Щербак Людмила Іванівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р., а також рiшення наглядової ради Банку 14.03.2018 р. (протокол № 19 вiд 14.03.2018 р.). Розмiр пакету акцiй 0.3727 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Посади, які особа обіймала за останні 5 років: головний бухгалтер Банку з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р.; член правління Банку  з 22.03.1990 р. по 01.02.2017 р., член наглядової ради, секретар наглядової ради Банку з 09.02.2017 р. по 14.03.2018 р.

4. Незалежний директор – Котенко Ольга Григорівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: з 22.10.2004 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р.

5. Незалежний директор – Вакула Ольга Леонідівна. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обрано на посаду на строк до наступних рiчних зборiв акцiонерiв, на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку 14.03.2018 р. Акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала за останні 5 років: керуючий відділення № 26 ПАТ “Полтава-банк” з 09.07.2012 р. по 25.11.2013 р.; з 26.11.2013 р. по 08.02.2016 р. була на пенсії за віком та ніде не працювала; незалежний член наглядової ради Банку з 09.02.2016 р. по 14.03.2018 р.

                                                       III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             02.04.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #22 Надрукувати

                                                   ПОВІДОМЛЕННЯ

                 про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.1.    Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2.    Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3.    Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4.    Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5.    Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6.    Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7.    Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

                                                 II. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”, код за ЄДРПОУ 09807595, повідомляє, що у повідомленні про виникнення особливої інформації  емітента ПАТ “Полтава-банк”, вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента,  що було розміщено - 15.03.2018 р. у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, 15.03.2018 р. на власному веб-сайті, 16.03.2018 р. у Відомстях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 (2805) від 16.03.2018 р. та  19.03.2018 р. подано до НКЦПФР була допущена технічна помилка. В інформації про обраних посадових осіб Банку до складу наглядової ради Банку а саме: голова наглядової ради - Некрасов Олександр Васильович; заступник голови наглядової ради - Нелюбін Вячеслав Юрійович; член наглядової ради, секретар наглядової ради - Щербак Людмила Іванівна; незалежний директор - Котенко Ольга Григорівна; незалежний директор - Вакула Ольга Леонідівна – було зазначено недостовірну інформацію Обрано на посаду строком на три роки, при цьому достовірна інформація –Обрано на посаду на строк до наступних річних зборів акціонерів. Недостовірну інформацію вважати спростованою.

                                                       III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             02.04.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 
ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ Надрукувати

                                                ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ

                                                   ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

 

                                                

Виплата дивідендів ПАТ «Полтава-банк» за 2017 рік буде здійснюватись: за простими акцiями - з 08.05.2018 р. по 14.09.2018 р., за привілейованими акціями  – з 08.05.2018 р. по 29.06.2018 р. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну просту акцiю - 0,00832 грн., на одну привілейовану акцiю – 0,064 грн. Виплата дивiдендiв за простими та привілейованими акцiями - через депозитарну систему України, в повному обсязi.

 

 

 

 

 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "Полтава-банк" #21 Надрукувати

                                            ПОВІДОМЛЕННЯ

              про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “Полтава-банк”.

                                                  I. Загальні відомості

1.1.   Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Полтава-банк”.

1.2.   Код за ЄДРПОУ: 09807595.

1.3.   Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

1.4.   Міжміський код, телефон та факс: (05322) 2-78-63.

1.5.   Електронна поштова адреса: korpfin@poltavabank.com.

1.6.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. poltavabank.com.

1.7.   Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

                                                 II. Текст повідомлення

23.03.2018 р. наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства "Полтава-банк" (далi - Банк) (протокол № 20 вiд 23.03.2018 р.) прийняла рiшення про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рік та визначила строк їх виплати. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями Банку за 2017 рiк було прийнято Рiчними загальними зборами акцiонерiв Банку 14.03.2018 р. (Протокол №1 вiд 14.03.2018 р.). Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - 10.04.2018 р. Розмiр рiчних дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк, що підлягають виплаті, у загальнiй сумi - 6305520 грн.00 коп., розмiр рiчних дивiдендiв на одну просту акцiю - 0,00832 грн. Строк виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - з 08.05.2018 р. по 14.09.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв за простими акцiями Банку за 2017 рiк - через депозитарну систему України. Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

III. Підпис                                                                   

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.  Голова правління  ____________    В.С. Переверзев                             26.03.2018 р.   

                                        (підпис)         (ініціали та прізвище керівника)      (дата) 

М.П.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Всього 1 - 9 з 122

Відділення


Акційні пропозиції